Parafia pw. Św. Faustyny w Groszowicach

 

 

             Intencje na ten tydzień

                    Poniedziałek—26  września

Godz;17;30greg.+Józefa i Małgorzatę Spasińskich+Józefe Nagadowską

Godz;18;00greg.+Krzysztofa Jaworskiego

                     Wtorek— 27   września

Godz;17;30W kol.r.ślubu Adrianny i Mrosława o błog.i zdrowie

Godz;17;30W 5 ur. Fabiana o błog. i opiekę MB

Godz;18;00greg+Krzysztofa  Jaworskiego

18;00+Józefa i Małgorzatę Spasińskich+Józefę Nagadowską

 

                       Środa—  28  września

Godz;17;30+Czesława  Masiarza w 30dz.po śm.-od ucz.pog.

Godz;17;30+Barbarę Brewczyńską w 3m.po śm.

18;00+Krzysztofa Jaworskiego

18;00 +Józefa i Małgorzatę Spasińskich+Józefe Nagadowską

 

                      Czwartek  — 29  września

Godz;17;30+Józefa  Mindę

17;30+Michała Machnio+Marię Oleksiewicz+Jana i St-wę Banaszek

18;00greg..+Jozefa i Małgorzatę Spasińskich+Józefę  Nagadowską

18;00 +greg.+Krzysztofa  Jaworskiego

 

                        Piątek— 30   września

17;30+Piotra i Wiktorię  Machnio +Jana

         i Annę  Burzyńskich+Pawła  Majewskiego

Godz;18;00greg.+Józefa i Małgorzatę Spasińskich

        +Józefe  Nagadowską-ostatnia

18;00+greg.+Krzysztofa  Jaworskiego-ostatnia

 

                            Sobota — 1  padziernika

Godz;17;00Różaniec

Godz ;17;30Mateusza  Gmyrka –od rodz.Maciejewskich  

Godz;17;30 W 34 r.slubu Ewy i Andrzeja o błog.Boże

       

 

 

          NIEDZIELA — 2  października-ODPUST

Godz;8;00KŻR–+St-wę  Wosztyl

8;00greg.+Terese i Zygmunta  Kamińskich

8;00 +Jarosława w 15 r.sm.i Marcina w 2r.śm.Kościelniak+Ilonę Marczykowską w 3m.po śmierci

8;00 Za rodziny KŻR i +Mariannę Kluś

 

 

9;45 +Bożene  Zielińską o dar nieba

9;45 +Marka  Plaskiewicza w 12 r. śmierci

9;45 +Jacka Puchałę w I-ą r. śmierci

9;45+Małgorzatę w r.śm.+Marianne i Marcina Rolskich

            i zm.z tej rodziny

   

      

      11;0  W 25 r.slubu Urszuli i Grzegorza o błog. I zdrowie

      11;00 w 50 r.ślubu Zofii i Adama dzięk-błog.o zdrowie

  

   

 

12;15+Stanisława i Marię  Jadczak

12;15+Iwonę Gołębiowską w i-a r. ś.+Stefanię Stysiek

12;15 Tadeusza  Pająka w 45 r.śmierci

12;15 +Fr-kę+Leona+Marka +Zdzisława i Annę  Zalewskich

 

 

Godz.;16;00 RÓŻANIEC

Godz;16;30+Tadeusza Machnio w r.ś.i Witolda  Styczyńskiego

 Godz;16;30greg+Aleksandra  Słomkę